Page 4 - Evren-Katalog2018

Basic HTML Version

Karyola
(Bed):
G/W:168 Y/H:110 D:213
┼×ifonyer
(Dresser) :
G/W:85 Y/H:80 D:47
Dolap
(Wardrobe) :
G/W:224 Y/H:210 D:60
Komodin
(Commode) :
G/W:50 Y/H:40 D:46
Ayna
( Mirror) :
G/W:80 Y/H:60 D:2,5
02 03
Yerli Ceviz